SLUŽBY

Vieme, že ovládať technológie jednoducho nestačí! Preto prinášame pre našich zákazníkov komplexné služby a nástroje potrebné pre úspešný projekt alebo dlhodobú spoluprácu. Ako náš zákazník máte stály prístup ku všetkým informáciám:

 

 • oficálny projektový kalendár, vývojárska dokumentácia – wiki, úplná projektová dokumentácia
 • plánom, jednotlivým úlohám a ich časovým odhadom a reálnom čase strávenom na jednotlivých úlohách
 • Všetky potrebné prostredia na testovanie poslednej verzie vyvýjaného softwaru (napr. vydávaného denne)
 • pre pokročilých užívateľov:
  • prístup ku zdrojovým kódovým repozitárom 
  • Webový prístup ku zdrojovým kódom s možnosťou post-commit recenzovaním, analýzov a kolaboráciou
  • repozitár artefaktov a prístup k databázam
 

Informačné systémy    #AGILE_DEVELOPMENT

Prichádza čas, kedy je vo Vašej firme potrebný sofware so špeciálnymi funkciami šitý priamo namieru Vášmu businessu?

Agilná metodika vývoja softvéru podporovaná nástrojmi ADUS Technologies agile stack nám dáva možnosť doručovať Vám vyvýjaný softvér a taktiež presné informácie už v prvotných fázach projektu. Softvér sa tak vyvíja rýchlejšie a oveľa flexibilnejšie priľne k požiadavkám a pokrytiu Vašich business procesov, ktoré často pred začiatkom projektu nie je možńé presne špecifikovať.

 

Vylepšenia    #MAINTENANCE

Pôsobí Vaša spoločnosť v rýchlo sa meniacom business prostredí, ale Váše existujúce softvérové riešenie nepokrýva presne business procesy a realitu? Potrebujete zmeniť, rozšíriť, či pridať funkcie do Vášho existujúceho systému?

Sme pripravení zmapovať Váš systém, navrhnúť zmeny a dodať rozširujúce moduly, subsystémy funkcie, vylepšenia, či opraviť už existujúce chyby.

 

Renovácia softvéru    #LEGACY

Potrebuje Váš softvér kompletnú prestavbu, či technologický upgrade?

 • Zdokumentujeme existujúce funkcie a spoločne ich vylepšíme
 • Vyčistíme a zorganizujeme logické vrstvy aplikácie s princípmi OOD a štandardami návrhových vzorov (design patterns)
 • akutalizujeme a integrujeme posledné štandardy v technológiách
 • automatizujeme a stabilizujeme build a delployment proces Vašej aplikácie
 • rozšírime pole pôsobnosti Vašho softvéru o novú platfomu napríklad  mobilná aplikácia, či web
 

Testovanie    #COMPLIANCE

Zrýchlite Váš vývoj delegovaním QA na nás!

Radi testami porkyjeme Vaše riadky:

 • unit testy
 • integračné testy
 • testy grafického užívateľského rozhrania
 

Dokumentácia    #ANALYSIS

Zastaraná alebo chýbajúca dokumentácia?

Prevedieme spätnú analýzu Vášho zdrojového kódu a databázy, aby sme vyplnili a zdokonalili Vašu projektovú dokumentáciu. Odhalíme skryté alebo nefungujúce funkcie vo Vašom softvéri. Pomocou vizuálnych nástrojov a UML jazyka vieme vytvoriť ucelený prehľad o Vašom existujúcom softvéri.

 

Technologická analýza    #TECHNOLOGY

Problémy s konfiguráciou, či nasadením novej technológie? Delegujte R&D úlohy na nás a ušetrite viac času na vývoj!

Sme pripravený Vám asistovať pri dizajne, návrhu architekúry, konfigurácie a intergrácie frameworkov alebo vytvorenia technických proof of the concept.