PRODUKTY

Queue Management System ReSys (vyvolávací systém)

Tam kde je rad čakajúcich ľudí, tam je ReSys dokonalým riešením, ktoré:

 • prinesie poriadok, efektivitu a komfort do čakární
 • umožňuje operátorom flexibilné nastavenia a konfigurácie režimu fungovania
 • podporuje
  • nelimitovaný počet rád
  • viacero operátorov jednej rady
  • nelimitovaný počet výdajných miest – kioskov
 • beží tak, aby každá rada mala vlastne nakonfigurovateľný reštikčný mód
 • poskytuje v reálnom čase informácie čakajúcim aj operátorom o dĺžke rady
 • ustojí veľký nápor a funguje aj v náročných prostediach (čakárne v poliklinikách)
 • pracuje so štandardnými dotykovými obrazovkami a tepelnými tlačiarňami
 • má veľmi rýchlu odozvu a výkon v každej situácii
 • nepotrebuje žiadne ďalšie investície do licencií – ReSys pobeží na každom operačnom systéme Vašej voľby

Fakty

 • viac nasadených inštancií od roku 2009
 • 24/7 dostupnosť systému
 • 1 000 000+ vydaných časeniek
 • obslúži každý deň viac ako 50 rád
 • pokračujúci vývoj ReSys2, ktorý bude podporovať internetové rezervácie, vzdialenú správu, štatistiky, …