Softvérové vývojárske služby

Informačné systémy


Agilné riadenie softvérového vývoja, osobitý prístup a správne nástroje taký je charakter Vašeho úspešného projektu.


#AGILE_DEVELOPMENT

Vylepšenia


Sme pripravení dodať rozširujúce moduly, subsystémy, funkcie, vylepšenia či opravy chýb, aby sme udržali Váš existujúci systém efektívny a konkurencieschopný.

#MAINTENANCE

Renovácia softvéru


Potrebuje Váš softvér kompletnú prestavbu? Pomôžeme Vám pri inovácii, prehodnotení a preprogramovaní existujúcich funkcií, či elektronizácii procesov.

#LEGACY

Testovanie


Dôležitou súčasťou vývoja softvéru je test zhody medzi očakávaniami a realitou. Radi testami pokryjeme Vaše riadky.

#COMPLIANCE

Dokumentácia


Zastaraná alebo chýbajúca projektová dokumentácia? Spätnou analýzou Vášho kódu a databázy vyplníme chýbajúce časti dokumentácie.

#ANALYSIS

Technologická analýza


Vieme ako na dizajn, návrh architektúry softvéru, konfiguráciu a integráciu frameworkov, či ladenie výkonu aplikácií.

#TECHNOLOGY

O nás

O nás


Jún 2016, Poprad,
softvérová spoločnosť ADUS Technolologies s.r.o. bola založená Dušanom Sichrovským. Zameraním spoločnosti je poskytovanie nearshore outsourcingových služieb v oblasti vývoja softvéru – hlavná technológia JAVA. (Ako vznikol ADUS Technologies s.r.o.)

Prečo JAVA? S návrhom, vývojom a vedením JAVA projektov máme už 9-ročné skúsenosti s pôsobnosťou v Rakúsku, Českej Republike a Slovensku. Poskytujeme úzsko špecializované služby v oblasti vývoja softvéru v JAVA technológiách.

Portfólio:

 • #EXPERIENCE ERP systémy, b2bc portály, real-time aplikácie
 • #METHODOLOGY scrum alebo na požiadanie "waterfall"
 • #TECHNIQUE tdd, bdd, atdd
 • #TECHNOLOGY Spring, Hibernate, Maven, AOP, JDBC, Axis2, JUnit, Mockito, Selenium, DBUnit, JSF, Primefaces, Richfaces, Struts, Tiles, Swing, Velocity, iText, POI, JibX, Lombok, Log4J, Tomcat, Jetty, MySQL, PostgreSQL, iSeries
Ako náš zákazník máte stály prístup ku všetkým informáciám (nástroje ADUS Technologies agile stack):
 • #DOCS zmluvám, zápisom zo stretnutí, akceptačným protokolom
 • #ANALYSIS zozbieraným požiadavkám, diagramom, analýzam
 • #DEV_DOCS vývojárskej dokumentácii - wiki
 • #PLANNING k plánovaniu, úlohám a ich priradeniu programátorom
 • #FACING_REALITY odhadovaným časom a času reálne stráveným na úlohách (powered by IntelliJ and YouTrack)
 • #DAILY_UPDATES denne aktualizovanému a vydávanému práve vyvýjanému softvéru
 • #QUALITY_ASSURANCE statickej analýze kódu a výsledkom unit testov, možosť recenzovania kódu (per commit acceptance)
Tím ADUS Technologies si uvedomuje dôležitosť organizovanej práce, konštantného komunikačného toku medzi zákazníkom a vývojárskym tímom, technickými vedomosťami v spojení s know-how.

Čoskoro v našom #TECHNOLOGY stacku: AngularJS, Vaadin, Gradle, Android development, OpenHAB

Pripravený na spoluprácu?